Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Bratislavský týždeň dobrovoľníctva (2015)

Zverejnené na stránke: 3. októbra 2015 | Oznam zverejnil:

Bratislavský týždeň dobrovoľníctva (ďalej len „BTD“) organizovalo Bratislavské dobrovoľnícke centrum a prebiehalo v dňoch 28. 9. – 3. 10. 2015. Myšlienku dobrovoľníctva sa rozhodlo podporiť aj naše zariadenie zapojením sa do všetkých 3 etáp BTD.

V prvej etape sme zorganizovali pre dobrovoľníkov aktivitu „indi“ miestnosť, do ktorej sa zapojilo celkom 8 dobrovoľníkov, ktorí pracovali na zrode miestnosti určenej na individuálnu prácu s našimi prijímateľmi sociálnej služby. Dobrovoľníci v rôznej miere a rôznymi činnosťami napĺňali naše očakávania, ako napr. maľovanie stien, šmirgľovanie a lakovanie nábytku, fotografovanie a pod. Po drobných „doladeniach“ sa naši prijímatelia i zamestnanci môžu tešiť z novej miestnosti určenej zmysluplnej individuálnej práci.

Druhá etapa prebiehala v duchu 33. výročia nášho zariadenia, ktoré sme oslávili v Dome kultúry Dúbravka. Naši zamestnanci spojili sily a skreovali kultúrny večer pozostávajúci z dvoch umeleckých zážitkov – vernisáže a divadelného predstavenia. Hlavnú rolu v oboch kultúrnych aktivitách hrali naši prijímatelia – klienti. Vernisáž tvorila finále projektu „Úsmev Mony Lízy“, ktorý financovala Nadácia VÚB. Hlavnou myšlienkou projektu bola podpora výtvarného umenia u ľudí s poruchami autistického spektra a ľudí s mentálnym postihnutím. Po vernisáži kultúrny večer pokračoval, a to predstavením autorskej divadelnej hry Divadla KAMKO, „JA NO“. Hercom sa na javisku podarilo predviesť výnimočné predstavenie s hlbokou myšlienkou, výbornými hereckými výkonmi, podmanivou tieňohrou a impozantnou hudbou. Aplauz si vyslúžil aj špeciálny hosť večera  – Miroslav Kasprzyk so svojou MIM SHOW, ktorou zabával divákov naturalistickými etudami obrazov bežného života.

Týždeň dobrovoľníctva sme zakončili prezentáciou nášho zariadenia a rôznych výrobkov z produkcie našich prijímateľov, na Trhu dobrovoľníctva, ktorý sa konal v sobotu 3. októbra 2015 v Starej Tržnici v Bratislave. V rámci trhu dobrovoľníctva prebiehali dve zaujímavé diskusie: „Dobrovoľníci verzus/a samospráva“, ktorej hosťami boli Dušan Pekár, starosta mestskej časti Ružinov, Matúš Čupka – Zelená Hliadka a Jakub Kmeť – Inštitút SGI, odkazprestarostu.sk a diskusia „Dobrovoľníci v ľudsky náročných situáciách – prečo to niekde ide a inde nie?, s hosťami: Vlasta Ležovičová – Petržalský domov seniorov, Lucia Svobodová – Hestia n.o. a Alžbeta Frimmerová – DS Vŕba/ BDC.

Týmto ďakujeme Bratislavskému dobrovoľníckemu centru za zorganizovanie BTD, prijímateľom a zamestnancom nášho zariadenia za aktívnu podporu počas BTD, všetkým podporovateľom a priateľom „Matulayovcov“ a v neposlednom rade všetkým dobrovoľníkom, ktorí darovali to najvzácnejšie – seba a svoj čas.

P. Ondrušková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

CIMG7734 CIMG7742 CIMG7743 CIMG7745 CIMG7746 CIMG7747 CIMG7750 CIMG7756 CIMG7757 CIMG7758 CIMG7762 CIMG7765 CIMG7770 CIMG7771 CIMG7772 CIMG7779 CIMG7781 CIMG7783 CIMG7784 CIMG7786 CIMG7790 CIMG7791 CIMG7792 CIMG7793 CIMG7794 CIMG7795 CIMG7796 CIMG7797 CIMG7798 CIMG7800 CIMG7804 CIMG7806 CIMG7811 CIMG7812 CIMG7814 CIMG7816 CIMG7818 CIMG7728ML-- KONIEC OZNAMU --