Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou